Interaktiva SMS-noveller
och litteratur på mobilen

Vi har flera spännande utgivningar på gång från en
rad kända nordiska författare som har skrivit
specifikt för detta medium.